Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Huruf Qalqalah Sugro dan Qalqalah Kubro Beserta Contohnya

Huruf Qalqalah Sugro dan Qalqalah Kubro Beserta Contohnya - Ketika belajar tajwid, maka dasar paling utama adalah mengetahui dasar-dasar bunyi huruf hijaiyah. Begitu juga dengan bunyi qalqalah. 

Pengertian Qalqalah secara bahasa Artinya gerak, getaran suara, memantul, mengeper. Sedangkan menurut istilah Qalqalah adalah membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhraj hurufnya. Adapun huruf yang masuk dalam kategori qalqalah ada 5 yaitu:

ق ط ب ج د

Sarat 5 huruf hijaiyah tersebut menjadi qalqalah adalah: Apabila huruf qalqalah tersebut mati atau ketika waqaf pada huruf qalqalah tersebut.

Cara membaca qalqalah yaitu dilafadkan seraya menambahkan semacam pantulan bunyi dari huruf itu sendiri di akhir pengucapan.
Huruf Qalqalah Sugro dan Qalqalah Kubro Beserta Contohnya
Huruf Qalqalah Sugro dan Qalqalah Kubro Beserta Contohnya

Huruf Qalqalah Sugro dan Qalqalah Kubro Beserta Contohnya

Qalqalah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Contoh Qalqalah Sugro

Pada kasus Qalqalah Sugro huruf qalqalah itu memang mati (mati asli). Contoh dalam surat Al-Qaari‘ah ayat 3 dan surat Al-Fiil ayat 2
surat Al-Qaari‘ah ayat 3
Contoh Qalqalah Sugro Pada surat Al-Qaari‘ah ayat 3

Surat Al-Fiil ayat 2
Contoh Qalqalah Sugro Pada Surat Al-Fiil ayat 2


2. Contoh Qalqalah Kubro

Pada kasus Qalqalah Qubro huruf qalqalah itu menjadi mati karena membaca berhenti pada huruf itu. Di sini pemantulan bunyi dilahirkan lebih jelas lagi. Contoh dalam surat Al-Lahab ayat 1 dan surat Yunus ayat 35
surat Al-Lahab ayat 1
Contoh Qalqalah Qubro Pada Surat Al-Lahab ayat 1

Surat Yunus ayat 35
Contoh Qalqalah Qubro Pada Surat Yunus ayat 35
Tresna Amanah
Tresna Amanah Blogger dari kota kecil di kalimantan tengah, sei-kapitan, kumai

Post a comment for "Huruf Qalqalah Sugro dan Qalqalah Kubro Beserta Contohnya"

Berlangganan via Email