Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Tata Cara Niat dan Doa Shalat Istisqa Beserta Bacaannya

Tata Cara Niat dan Doa Shalat Istisqa - Shalat Istisqa’ adalah shalat sunnat 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan kepada Allah SWT.

Shalat Istisqa hukumnya sunnah muakkad (sangat ditekankan) ketika terjadi musim kering, karena Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut. Berikut dalilnya:
artinya: Saya melihat Nabi saw tatkala pergi ke tanah lapang untuk shalat istisqa’ beliau palingkan punggungnya menghadap para sahabat dan kiblat sambil berdo’a, lalu beliau palingkan selendangnya, kemudian shalat dengan kami du’a rekaat dengan suara yang keras ketika membaca ayat.

Tata Cara Shalat Istisqa Lengkap

Adab Sebelum Shalat Istisqa

  • Berpuasa 4 hari berturut-turut, karena doa orang berpuasa tidak akan ditolak.
  • Menjauhkan dari kezaliman dan taubat.
  • Banyak berbuat baik dan bersedekah.
  • Pada hari ke-4 keluar menuju tempat shalat dengan mengajak anak-anak , orang tua, dan binatang ternak, memakai pakaian sederhana.

Tata Cara Melaksanakan Shalat Istisqa’

1. Berniat dalam hati melakukan Shalat Istisqa. Jika diucapkan lafal niatnya sbb:
artinya: Aku niat Shalat sunnah istisqa dua rakaat karena Allah ta’ala.
2. Shalat dua rakaat, sebagaimana shalat ‘Id, rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali.

3. Rakaat pertama disunnahkan membaca surat Al-A’la dan rakaat kedua surat Al-Ghasiyah

4. Setelah shalat, diteruskan dengan khutbah dua kali.

5. Berdoa menghadap kiblat dan mengangkat dua tangan.

6. Dianjurkan doa Istisqa

7. Bertawasul dengan amal shalih

8. Khusus untuk kaum lelaki disunnahkan memindahkan dan membalikkan selendang atau sorbannya.

9. Dianjurkan imam keluar bersama masyarakat.

10. Dianjurkan membawa binatang ternak.

Doa setelah Shalat Istisqa :

artinya: Segala puji bagi Allah Rabbul ‘alamin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan, tidak ada Tuhan selain Allah yang melakukan apa yang Ia kehendaki, ya Allah Engkaulah Allah tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau Mahakaya dan kami orang-orang fakir, turunkanlah pada kami hujan, dan jadikan apa yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan bekal hingga suatu batas yang lama.

Ya Allah, turunkan bagi kami hujan 3x, Ya Allah, turunkan bagi kami hujan yang menyuburkan, menyejahterakan, bermanfaat, mengalir dari atas ke bawah merata, dan terus-menerus kebaikannya bagi negeri dan penghuninya. Ya Allah pada pegunungan, Shalallahu ‘Alaihi wa Sallamah ladang dan danau-danau. Ya Allah kami beristighfar kepada-Mu, sesungguhnya Engkau penerima ampun, turunkan kepada hujan dari langit yang terus menerus memberikan kebaikan. Ya Allah turunkanlah hujan dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ya Allah negeri dan penduduknya mengalami kesulitan, kesengsaraan, kesempitan dan kami tidak mengadu kecuali kepada-Mu. Ya Allah tumbuhkanlah bagi kami tanaman, suburkanlah susu-sus ternak kami, turunkanlah hujan dari keberkahan langit dan tumbuhkanlah tanaman dari keberkahan bumi. Ya Allah angkatlah dari kami kesusahan, kelaparan, dan terbukanya aurat, singkapkan dari kami musibah dan tidak ada yang dapat menyingkapkannya kecuali Engkau.

Ya Allah turunkanlah hujan dan tolonglah kami atas musuh. Ya Allah Engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa, dan berjanji untuk mengabulkan. Dan kami telah berdoa sebagaimana engkau perintahkan, maka kabulkanlah sebagaimana Engkau telah janjikan. Ya Allah berikanlah anugerah ampunan-Mu atas kesalahan kami, dan kabulkan hujan untuk kami dan kelapangan rezeki.
Tresna Amanah
Tresna Amanah Blogger dari kota kecil di kalimantan tengah, sei-kapitan, kumai

Post a comment for "Tata Cara Niat dan Doa Shalat Istisqa Beserta Bacaannya"

Berlangganan via Email